Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
     Full 2022-2023
 Hostatgeria
 Estada temporal
 Comentaris
     dominicals

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics
 Màster URL
 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH

Horari de les celebracions

  feiners festius
matines
laudes
eucaristia
pregària del migdia
vespres
6
8.15
8.30
13.45
19.30
6.30
8.15
10.30
13.45
19.30

Nadal i Cap d'Any

Nadal


vigília


dia
vespres
matines i eucaristia

laudes i eucaristia
vespres

19.00
22.00

10.30
19.30

Sant Esteve   matines
laudes
eucaristia
vespres
6.30
8.15
10.30
19.30
Cap d'Any vigília

dia
vetlla

matines
laudes
eucaristia
vespres
19.00

6.30
8.15
10.30
19.30

Setmana Santa i Pasqua

Rams
processó i eucaristia
vespres

10.30
19.30

Dijous Sant celebració de la Cena
     del Senyor
19.00
Divendres Sant ofici de lectura i laudes
celebració de la mort
     del Senyor
adoració contemplativa de la creu en acabar
9.00

17.00
Dissabte Sant ofici de lectura i laudes
vespres
9.00
18.45
Vetlla Pasqual celebració 22.00
Diumenge
de Pasqua
laudes i eucaristia
vespres
10.30
17.30
Dilluns
de Pasqua
laudes
eucaristia
vespres
8.30
10.30
19.30