Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
    Full 2024-2025
 Hostatgeria

 Comentaris dominicals

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics - web
      [tríptic]
 
Psicologia i Espiritualitat
 Vetlles

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH

Fraternitat de Sant Pere

   

 

 Qui som

 • La nostra fraternitat, que anomenem Fraternitat de Sant Pere,
  és integrada per un grup de laiques i de laics i té el seu origen en l’atractiu del carisma benedictí
  que, a més d’altres llocs, ens és transmès especialment
  per les monges del monestir de Sant Pere de les Puel·les, de Barcelona,
  que testimonia una forma de vida emanada de la Regla de sant Benet,
 • Això ha captivat la nostra vida de laics fins arribar a desitjar,
  tot mantenint-nos en aquesta condició,
  poder viure segons l’esperit de la regla benedictina, en la voluntat d’una més gran adhesió al Crist.

Compromís com a laics

 • Els germans i les germanes de la fraternitat adoptem, doncs, el compromís
  amb la comunitat monàstica de Sant Pere de les Puel·les de fer junts un camí de recerca de Déu.
 • Creiem que la nostra condició laïcal no obstaculitza en absolut aquest lligam,
  ans al contrari, desitgem precisament que l’esperit de sant Benet ens impregni de tal manera
  que estimuli el compromisos inherents a aquesta nostra condició de laics.

Acollida mútua

 • La convicció que ens pertanyem els uns als altres
  fa que la nostra Fraternitat sigui el lloc per excel·lència de suport, d’acompanyament i d’amistat;
  la Fraternitat vol ser un espai amb capacitat guaridora.
 • En efecte, els seus membres som conscients de les pròpies febleses
  i de la necessitat que tenim de ser guarits i salvats per Jesús,
  que ha vingut per als qui es reconeixen malalts i pecadors (Mt 9,12-13).
 • Els membres de la Fraternitat, doncs, optem per ser comprensius i acollidors els uns dels altres
  perquè ens sabem solidaris en les limitacions,
  I, lluny de desanimar-nos davant les ensopegades en el mal o en les friccions de grup,
  ens estimulem recíprocament en el bé, en el perdó mutu i, sobretot, en la confiança en el Senyor.

Estimeu-vos afectuosament com a germans,
Avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres
 (Rm 12, 10)

Comunitat oberta

 • Aquesta característica de germanor no vol fer de la Fraternitat un lloc tancat,
  sinó ben al contrari, un espai que resta obert a l’entorn, a la societat,
  a qualsevol situació espiritual i humana de cadascun del seu membres.
 • Desitja viure amb una mirada contemplativa els esdeveniments i la història, amb un estil de vida senzilla i solidària.

Vinculació amb la comunitat monàstica

 • La comunitat monàstica acull aquest desig dels laics com un fruit madur d’anys de recerca,
  de contacte amb la Paraula de Déu i de sintonia amb l’esperi de sant Benet.
 • Les germanes agraeixen el suport d’aquest laics i laiques, i se saben enriquides pel seu testimoniatge de creients i adopten, doncs, el compromís de respondre-hi, tot encoratjant el projecte i acompanyant la Fraternitat.

Valors inherents a la Fraternitat

 • Els laics, membres de la Fraternitat de Sant Pere de les Puel·les,
  intentem construir la nostra vida amb els valors assenyalats per la Regla de sant Benet:
   • senzillesa,
   • humilitat,
   • sobrietat,
   • acolliment,
   • tolerància,
   • netedat de cor,
   • silenci,
   • unitat interior,
   • creativitat,

Formació dels seus membres

 • Sentim la necessitat d’una sòlida formació permanent: per tal d’encaminar-nos millor
  cap al desig, el coneixement i l’aprofundiment del Crist, en l’escolta de tot allò que Déu vol de nosaltres,
  en l’àmbit personal i comunitari.
  En l’escolta de la Paraula que ens fou adreçada inicialment en el baptisme,
  quan el Pare ens va fer fills en el Fill,
  vam ser segellats en l’Esperit d’Amor i «tot el nostre cos va ser il·luminat pel senyal de la Creu».
 • La formació en l’escolta ha de tendir a alimentar la set de Déu que els membres de la Fraternitat,
  com tota persona humana, portem molt endins. En comunió amb l’Església, tot essent presència de Déu en el nostre món..
 • Aquesta escolta, alhora, és pouada sobretot en l’Eucaristia, en la Litúrgia de les Hores,
  en la lectio divina, en l’oració en totes les seves formes: comunitària, personal, contemplativa;
  en la lectura dels signes dels temps.

  De les Pautes de vida de la Fraternitat de Sant Pere

   

contacte
     fraternitatsantpere@gmail.com