Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
    Full 2024-2025
 Hostatgeria

 Comentaris dominicals

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics - web
      [tríptic]
 
Psicologia i Espiritualitat
 Vetlles

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH

ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura

 

 La tortura és una realitat en la majoria de països del món.
 Cada vegada més  és un sistema de govern per destruir
     tota oposició per mitjà de la por i el terror,
     tant individual com col·lectivament.

 L'ACAT és una organització internacional
     no govenamental i ecumènica:

 • té estatut consultiu prop de les Nacions Unides
       i del Consell d'Europa;
 • és observadora en la Comissió Africana
      dels Drets Humans i dels Pobles
  ;
 • reuneix cristians (catòlics, evangèlics, ortodoxos, anglicans
       i quàquers) en una mateixa lluita
       contra la tortura i la pena de mort;
 • s'inspira en l'evangeli alliberador de Jesucrist;
 • col·labora amb altres organitzacions semblants de tot el món.

 La nostra comunitat

 • el 1982 es fa membre d'ACAT-França;
 • el 1987 se sol·licita que sigui d'àmbit estatal;
 • el 29 de juliol de 1987 s'aprova oficialment.

   La seva acció consisteix en:

 • informació i sensibilització;
 • tramesa de cartes d'intercessió
       a favor de persones víctimes de la tortura,
       desaparegudes o condemnades a mort
 • accions per a la prevenció i la vigilància;
 • pregària pels torturats i pels seus familiars;
       també pels seus torturadors.

 

web
     acat.pangea.org

contacte
     acat@pangea.org