Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
     Full 2022-2023
 Hostatgeria
 Estada temporal
 Comentaris
     dominicals

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics
 Màster URL
 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH

Un comentari per a cada diumenge

 

 

2017-2018


TEMPS DURANT L'ANY
  CICLE B
 
  Dona tot el que tens Griselda Cos i Boada
  Els crits i la crida Conxa Adell i Cardellach
  Sobre l'amor Griselda Cos i Boada
  Les dues preguntes Conxa Adell i Cardellach
  Transformar el cor Catalina Terrats i Oliver
  Viviu estimant
  com el Crist ens va estimar
Griselda Cos i Boada
  No calculis tant Conxa Adell i Cardellach
  Jesús, l'enviat del Pare,
     envia els deixebles i a nosaltres
M. Teresa Botey i Vallès
  Jesús dona vida Catalina Terrats i Oliver
  Joan, l'amic de l'Espòs Griselda Cos i Boada
  Sense que sàpigues com Conxa Adell i Cardellach

  Reconeix el diable
  com un company del teu camí

Roser Caminal i Homar

PASQUA
  CICLE B
 
  Retorn del Crist al Pare Griselda Cos i Boada
  No ens és permès de ser uns paràsits Roser Caminal i Homar
  Dono la vida lliurement Conxa Adell i Cardellach
  La vida venç tota mort M. Teresa Botey i Vallès
  Hem vist el Senyor M. Teresa Batallé i Pou

QUARESMA
  CICLE B
 
  El gra de blat i la pastanaga Conxa Adell i Cardellach
  Parada i fonda a meitat de camí Roser Caminal i Homar
  La purificació del temple Catalina Terrats i Oliver
  El desert Griselda Cos i Boada

TEMPS DURANT L'ANY
  CICLE B
 

  Donar la mà

Catalina Terrats i Oliver

  Tant de bo

Conxa Adell i Cardellach

  Deu crida

M. Teresa Batallé i Pou

 ADVENT-NADAL
  CICLE B
 

  «La Paraula»

Griselda Cos i Boada

  Nadal una altra vegada

Conxa Adell i Cardellach

altres comentaris

CICLE A (2016-2017)    
   CICLE B (2014-2015)  CICLE C (2015-2016)

altres autors

CICLE A CICLE B CICLE C

santoral

 SANTORAL