Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
    Full2023-2024
 Hostatgeria

 Comentaris dominicals

 Vetlles

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics
 
Psicologia i Espiritualitat
 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH
hostatgeria - hostatgeriapuelles@gmail.com
tancada el mes d'agost
a g e n d a
consulteu sempre el web per a possibles modificacions

  Recés de camí de contemplació
  Seguint el mètode de Franz Jalics

   acompanyen
   Lídia Roig
i Esteve Fornaguera


    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com

 dissabte 27 d'abril
 de 9.45 a 19

Conferència

 

  El cas de Jesús de Natzaret
      amb la gna. Griselda Cos

    Informació:
    griseldacosboada@gmail.com

 

 diumenge 28 d'abril
 a les 6 de la tarda

  Lectio divina en grup
   sobre l'evangeli del diumenge
      acompanya la gna. Catalina Terrats

 diumenge 5 de maig
 a les 5.45 de la tarda  

  Dedicació de la nostra església

    Cada any, el 6 de maig,
    celebrem la solemnitat
    de la Dedicació de la nostra església.

    Enguany 78 anys de la consagració
    de l'església actual,
    al barri de Sarrià,
    reconstruïda després de la Guerra Civil

    (6 de maig de 1945)

 dilluns 6 de maig
 laudes i eucaristia
 a les 8.15 del matí

  Dansa contemplativa

  Danses senzilles que ens obren el cor
  i ens fan sentir presents en el present,
  ara i aquí

  Aniria bé que aviseu a
  activitatspuelles@gmail.com

 dimecres 15 de maig
 de 8 a 9 del vespre

 

  Visita guiada al monestir

    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com


 

 dissabte 18 de maig
 a les 11 del matí


  Vetlla de Pentecosta

 

 dissabte 18 de maig
 a les 7 de la tarda

 


  Espai Contrapunt Musical

   Audició musical en directe
    
amb el Cor Lerània
    
director: Jordi Noguera

    Gratuït

 diumenge 19 de maig
 a les 7 de la tarda
 abans de vespres

  Ressons
  Un matí amb ressò
  Espai per escoltar, pregar,
      meditar i compartir
    acompanya la gna. M. Teresa Furest

    Places limitades
    Inscripció:
    resso.stpere@gmail.com

 dissabte 25 de maig
 de 10 a 13

Solemnitat de
Sant Pere
i Sant Pau

 
 
  Us convidem a la solemnitat
  del titular del nostre monestir

   vespres i eucaristia

   després, coca a l'hort
   comiat amb la pregària de completes

 

 dissabte 29 de juny
 a les 7 de la tarda

Solemnitat de
Sant Benet

 
 
  Us convidem a la solemnitat
  de Sant Benet

   laudes i eucaristia

 

 dijous 11 de juliol
 a les 8.15 del matí

  Recés de camí de contemplació
  Seguint el mètode de Franz Jalics
    Vuit dies intensius d'aprofundiment.
    Adreçat a persones ja iniciades
    en la meditació contemplativa.

    acompanyen
    Glòria Andrés
i Rosa Suriñach


    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com

 del divendres 12
 al diumenge 21 de juliol

Recés d'estiu
a la ciutat

 

  Ens ha escollit
 
abans de crear el món
  seguint la carta als Efesis

    acompanya la gna. Conxa Adell

    Cartell
    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com

 

 del dimecres 24
 al dilluns 29 de juliol

Solemnitat de
la Mare de Déu
de la Mercè

 
 
  Us convidem a la solemnitat
  de la patrona de Barcelona

   eucaristia

 

 dimarts
 24 de setembre
 a les 10.30 del matí

a c t i v i t a t s    p e r m a n e n t s

Camí
de contemplació

 

  Seguint el mètode de Franz Jalics

 

 els divendres,
 de 8 a 9 del vespre
Lectio divina en grup

 

   sobre l'evangeli del diumenge
      acompanya la gna. Catalina Terrats

 

 1r diumenge de cada mes
 a les 5.45 de la tarda
Dansa
contemplativa

 

  Danses senzilles que ens obren el cor
  i ens fan sentir presents en el present,
  ara i aquí


 3r dimecres de cada mes
 de 8 a 9 del vespre
Fraternitat
de Sant Pere

 

   Contacte [clic]

 

 3r dissabte de cada mes
Taller de cal·ligrafia    Nivell zero

  Iniciació a les lletres
      carolina, gòtica, gòtica rotunda,
      cancelleresca, itàlica, cassoleta

  Inscripció:
   activitatspuel.les@gmail.com

 un dissabte per trimestre
 un tipus de lletra
Visites al monestir   Només en grup

  Inscripció:
   activitatspuel.les@gmail.com
 a concretar

  Curs d’Introducció
  a la psicologia i
l’espiritualitat

  Organitzat per l’ISCREB
  i el Monestir de Sant Pere de les Puel·les

   Tríptic
   Informació ISCREB
   Inscripció:
    secretaria@iscreb.org

 un dissabte al mes
 de gener a juny

enrere