Monestir de Sant Pere de les Puel·les
 El monestir
 Horari litúrgia
 Activitats
    Full2023-2024
 Hostatgeria

 Comentaris dominicals

 Vetlles

 Contacte

 Puiggraciós

 Taller restauració
 
Taller ornaments

 Fraternitat de Sant Pere
 Amigues i Amics
 
Psicologia i Espiritualitat
 ACAT  Assís
 ACUB  CMSH
hostatgeria - hostatgeriapuelles@gmail.com
tancada el mes d'agost
a g e n d a
consulteu sempre el web per a possibles modificacions

 

  Visita guiada al monestir

    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com


 

 dissabte 18 de maig
 a les 11 del matí


  Vetlla de Pentecosta

 

 dissabte 18 de maig
 a les 7 de la tarda

 


   Audició musical en directe
    
amb el Cor Lerània
    
director: Jordi Noguera

   Zoltan Kodály, Pange lingua
   Anton Bruckner, Os justi, Locus iste

    Gratuït
    Programa

 diumenge 19 de maig
 a les 7 de la tarda
 abans de vespres

  Ressons
  Un matí amb ressò
  Espai per escoltar, pregar,
      meditar i compartir
    acompanya la gna. M. Teresa Furest

    Places limitades
    Inscripció:
    resso.stpere@gmail.com

 dissabte 25 de maig
 de 10 a 13

  Lectio divina en grup
   sobre l'evangeli del diumenge
      acompanya la gna. Catalina Terrats

 diumenge 2 de juny
 a les 5.45 de la tarda  

  Dansa contemplativa

  Danses senzilles que ens obren el cor
  i ens fan sentir presents en el present,
  ara i aquí

  Aniria bé que aviseu a
  activitatspuelles@gmail.com

 dimecres 19 de juny
 de 8 a 9 del vespre

Solemnitat de
Sant Pere
i Sant Pau

 
 
  Us convidem a la solemnitat
  del titular del nostre monestir

   vespres i eucaristia

   després, coca a l'hort
   comiat amb la pregària de completes

 

 dissabte 29 de juny
 a les 7 de la tarda

Solemnitat de
Sant Benet

 
 
  Us convidem a la solemnitat
  de Sant Benet

   laudes i eucaristia

 

 dijous 11 de juliol
 a les 8.15 del matí

  Recés de camí de contemplació
  Seguint el mètode de Franz Jalics
    Vuit dies intensius d'aprofundiment.
    Adreçat a persones ja iniciades
    en la meditació contemplativa.

    acompanyen
    Glòria Andrés
i Rosa Suriñach


    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com

 del divendres 12
 al diumenge 21 de juliol

Recés d'estiu
a la ciutat

 

  Ens ha escollit
 
abans de crear el món
  seguint la carta als Efesis

    acompanya la gna. Conxa Adell

    Cartell
    Inscripció:
    activitatspuelles@gmail.com

 

 del dimecres 24
 al dilluns 29 de juliol

Solemnitat de
la Mare de Déu
de la Mercè

 
 
  Us convidem a la solemnitat
  de la patrona de Barcelona

   eucaristia

 

 dimarts
 24 de setembre
 a les 10.30 del matí

a c t i v i t a t s    p e r m a n e n t s

Camí
de contemplació

 

  Seguint el mètode de Franz Jalics

 

 els divendres,
 de 8 a 9 del vespre
Lectio divina en grup

 

   sobre l'evangeli del diumenge
      acompanya la gna. Catalina Terrats

 

 1r diumenge de cada mes
 a les 5.45 de la tarda
Dansa
contemplativa

 

  Danses senzilles que ens obren el cor
  i ens fan sentir presents en el present,
  ara i aquí


 3r dimecres de cada mes
 de 8 a 9 del vespre
Fraternitat
de Sant Pere

 

   Contacte [clic]

 

 3r dissabte de cada mes
Taller de cal·ligrafia    Nivell zero

  Iniciació a les lletres
      carolina, gòtica, gòtica rotunda,
      cancelleresca, itàlica, cassoleta

  Inscripció:
   activitatspuel.les@gmail.com

 un dissabte per trimestre
 un tipus de lletra
Visites al monestir   Només en grup

  Inscripció:
   activitatspuel.les@gmail.com
 a concretar

  Curs d’Introducció
  a la psicologia i
l’espiritualitat

  Organitzat per l’ISCREB
  i el Monestir de Sant Pere de les Puel·les

   Tríptic
   Informació ISCREB
   Inscripció:
    secretaria@iscreb.org

 un dissabte al mes
 de gener a juny

enrere