Monestir de Sant Pere de les Puel·les
inici

santa Escolàstica i sant Benet
 El monestir
 El dia a dia
 La projecció
 Diversos
 mapa web
 contacte
 L'avui
 L'ahir
 L'arxiu
 Puiggraciós
 Litúrgia
 Treball
 Hostatgeria
 Activitats
 Biblioteca
 Fraternitat Laica
 ACAT
 DIM
 Assís

 


Arxiu
 

lletra B - cantoral s. XVIEl monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona conserva el fons documental que la comunitat ha generat en el transcurs dels seus més de mil anys d’història. L’arxiu del monestir, com la resta d’arxius monàstics, es gestà durant la formació de la comunitat a partir de l’adquisició i gestió del seu patrimoni, quan la funció de l’arxiu era la de testimoniar i acreditar els drets i deures de la comunitat sobre les seves possessions. Passats els segles, avui dia, l’arxiu d’aquesta comunitat (que resta obert i en constant creixement) ha esdevingut una font d’obligada consulta pels investigadors de la història i de totes les disciplines afins de casa nostra.

 

lletra G - antifonal 1430El fons del monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona és un fons obert, produït per la comunitat de monges benedictines des de l’any 945 fins a l’actualitat. El seu fons històric consta de 58 metres lineals de documentació en paper, als quals se’ls hi afegeixen la col·lecció de pergamins amb 2.262 unitats i la col·lecció de catorze cantorals dels segles XV-XVIII.

lletra D - cantoral s. XVI

 

Des del gener de 2012, l’Arxiu del Monestirde Sant Pere de les Puel·les (AMSPP) forma part del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (conegut com a SAF), juntament amb els arxius de les comunitat benedictines dels monestirs de Sant Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, Santa Família de Manacor i el de la comunitat del santuari de Santa Maria de Puiggraciós. El SAF, com a servei de la Federació Catalana de Monges Benedictines, coordina i gestiona aquest centres d’arxiu, i té cura de la conservació i difusió del patrimoni documental passat, present i futur de les comunitats federades.

Actualment el SAF treballa a l’arxiu del monestir amb l’inventari del seu fons, per tal que, un cop conclosa aquesta primera fase, es pugui elaborar el corresponent quadre de classificació. Amb l’objectiu final de millorar l’accés dels investigadors a la documentació, i afavorir així el coneixement de la història d’aquesta comunitat i del món que la l’envoltà des dels seus orígens, al segle X. 

lletra H - cantoral s. XVIlletra P - antifonal s. XVI

 

enrere